Testament

  1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu oraz termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia),
  2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).
Black and White Premium WordPress Theme