Dokumenty

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej uzyskają Państwo odwiedzając osobiście Kancelarię, jak również kontaktując się z Kancelarią telefonicznie (tel. (61) 307-16-08 lub tel. kom. 531-256-271) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kancelaria@dokurno.pl).

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Na spotkanie z notariuszem przychodzą Państwo z dowodem osobistym lub paszportem, jak również – w przypadku dokonywania czynności poświadczenia za zgodność z oryginałem lub poświadczenia własnoręczności podpisu – z dokumentem (oryginałem), którego kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem, albo z dokumentem, na którym ma zostać poświadczona własnoręczność Państwa podpisu (istotne jest to, aby dokument nie był podpisany, gdyż składają Państwo podpis w obecności notariusza).

Informujemy, że – z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa – u notariusza nie ma możliwości potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem dokumentu (aplikacji) mObywatel.

Szczegółowa lista miejsc, w których istnieje możliwość posługiwania się dokumentem (aplikacją) mObywatel jest dostępna w serwisie gov.pl, pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/mobywatel/gdzie-skorzystasz-z-dokumentu-mobywatel

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Zawsze wtedy, gdy strona czynności nie posługuje się językiem polskim, a także na żądanie stron, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

W celu uzyskania ogólnych informacji na temat dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności notarialnej proszę wybrać nazwę czynności, która Państwa interesuje:

Wróć na Stronę główną:

Black and White Premium WordPress Theme