Dokumenty

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej uzyskają Państwo odwiedzając osobiście Kancelarię, jak również kontaktując się z Kancelarią telefonicznie (tel. (61) 307-16-08 lub tel. kom. 531-256-271) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kancelaria@dokurno.pl).

W celu uzyskania ogólnych informacji na temat dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności notarialnej proszę wybrać nazwę czynności w ramach zakładki:

Black and White Premium WordPress Theme